Studio Dansa

Plačilo z boni

Za plačilo tečaja z novimi boni je treba predložiti:

  • kopijo identifikacijskega dokumenta in
  • izpolnjen obrazec Potrditev unovčitve bona 21 (na voljo tukaj)

Prosimo, da morebitno doplačilo do polne cene sklopa poravnate z gotovino.

Veljavnost bonov21 je podaljšana do 30.6.2022.