Studio Dansa

Cenik

1. sklop

130 € 14.9.2020 – 20.12.2020 (14 vaj)

2. sklop

110 € 4.1.2021 – 28.3.2021 (12 vaj)

3. sklop

105 € 29.3.2021 – 18.6.2021 (11 vaj)

1 vaja

15 €

Letna karta **

300 €

Popust *

10 % študentje in dijaki

Cene vključujejo DDV in veljajo za vse redne tečaje v Ljubljani v sezoni 2020/2021.

Plačilo je možno z nakazilom.
Pri nakazilu prosimo vpišite referenco SI99 in namen nakazila.

Namen plačila: vrsta tečaja (npr. LH1 Petra&Janez). V kolikor nakazilo v vašem imenu opravlja kdo drug, naj v namen dopiše še vaše ime.

Prosimo, da tečajnino poravnate do začetka novega sklopa.

V sezoni 2020/2021 zaradi epidemološke situacije sprejemamo le prijave v parih.
Vse solo prijave gredo na čakalno listo. Tečaji do preklica potekajo s stalnimi plesnimi partnerji, brez menjav.

POTEK TEČAJEV:

  S tečaji pričenjamo 14.9.
V sezoni 2020/21 bodo tečaji potekali v  treh sklopih. Tečaji potekajo celo šolsko leto v istem terminu, pod istim imenom in z istimi učitelji. Tečaji so razdeljeni na sklope izključno zaradi načina plačevanja. Po dogovoru z učitelji (info@studiodansa.com) se lahko tečaju priključite tudi kadarkoli med letom.

1. sklop: 14.9.2020 – 20.12.2020 (14 vaj)

2. sklop: 4.1.2021 – 28.3.2021 (12 vaj)

3. sklop: 29.3.2021 – 18.6.2021 (11 vaj)

Počitnice:

21.12.2020 – 2.1.2021

26.4.2020 – 2.5.2021

SPLOŠNI POGOJI:

* Študentski/dijaški popust velja le ob plačilu celega sklopa. Popust ne velja na letno karto ali za posamezen obisk.

** Letna karta velja za obisk vseh treh sklopov enega specifičnega tečaja. Prehod med različnimi tečaji z letno karto ni možen. Prenos letne karte na drugo osebo ni možen.

V primeru odpovedi s strani udeleženke/ca tečajnine ne vračamo, lahko pa znesek za vnaprej javljene odsotnosti koristite kot dobropis za kasnejše tečaje ali delavnice ali darilni bon. Že izvedene vaje se v tem primeru obračunajo po ceniku zgoraj (1 vaja 15 €, 1. sklop 130 €, 2. sklop 110 €, 3. sklop 105 €). Za nazaj javljene odsotnosti dobropisa ne dajemo. V primeru, da se tečaju priključite po začetku sklopa, se zamujene vaje ne štejejo kot dobropis; plačate lahko cel sklop ali posamezne obiske po ceniku zgoraj.

V primeru, da tečajev kadarkoli sredi leta zaradi višje sile ne bomo mogli ali smeli izvajati, se bodo ti začasno preselili na splet (Zoom, Facebook live, Youtube ipd.). V tem primeru tečajnine ne vračamo, niti se vam ne upošteva dobropis. Vplačana tečajnina torej pokriva fizično izvedbo tečajev v živo, v kolikor to ne bo mogoče, pa pokriva spletno obliko tečaja.

V primeru, da se organizator sam odloči, da s tečajem ne bo nadaljeval (npr. zaradi premajhne skupine), se vam sorazmerni delež neizvedenega dela tečaja (v €) upošteva kot dobropis za druge tečaje ali delavnice ali darilni bon, sorazmerni delež pa vam lahko na željo tudi vrnemo.