Studio Dansa

Cenik

1. sklop

140 € 18.9.2023 – 21.12.2023 (13 vaj)

2. sklop

130 € 4.1.2024 – 28.3.2024 (12 vaj)

3. sklop

120 € 2.4.2024 – 20.6.2024 (11 vaj)

1 vaja

16 €

Letna karta **

340 €

Popust *

10 % študentke/i in dijakinje/i

Cene vključujejo DDV in veljajo za vse redne tečaje v Ljubljani v sezoni 2023/2024.

Plačilo je možno z gotovino (v prvem tednu novega sklopa) ali z nakazilom.
Podatki za nakazilo: Studio Dansa, Vilharjeva 3, 1000 Ljubljana, IBAN: SI56 0400 1004 7921 287, sklic: SI99, namen plačila: vrsta tečaja (npr. LH1 Ana&Jure). V kolikor nakazilo v vašem imenu opravlja kdo drug, naj v namen dopiše še vaše ime.

Prosimo, da tečajnino poravnate do druge vaje tekočega sklopa. V kolikor tečaj obiskujete od začetka sklopa in tečajnine ne poravnate do druge vaje, lahko v nadaljevanju tečajnino poravnate le po obiskih (16 €/vajo) in ne več s plačilom celega sklopa.

Sprejemamo prijave v parih, vse solo prijave pa umeščamo v skupino, kolikor to dopušča razmerje leader/follower.

POTEK TEČAJEV:

  S tečaji pričenjamo 18.9.
V sezoni 2023/24 bodo tečaji potekali v  treh sklopih. Tečaji potekajo celo šolsko leto v istem terminu, pod istim imenom in z istimi učitelji. Tečaji so razdeljeni na sklope izključno zaradi načina plačevanja. Po dogovoru z učitelji (info@studiodansa.com) se lahko tečaju priključite tudi kadarkoli med letom.

1. sklop: 18.9.2023 – 21.12.2023 (13 vaj)

2. sklop: 4.1.2024 – 28.3.2024 (12 vaj)

3. sklop: 2.4.2024 – 20.6.2024 (11 vaj)

Počitnice:

30.10.2023 – 3.11.2023

25.12.2023 – 3.1.2024

8.2.2024

1.4.2024

30.4.2024 – 3.5.2024

V kolikor tečaj zaradi odsotnosti učiteljic/ev odpade, bo organizirano nadomeščanje ure po dogovoru z učitelji.

POPUSTI:

Vsem, ki ste se udeležili poletne začetne intenzivke ene zvrsti, nudimo prvi sklop začetnega tečaja iste zvrsti po znižani ceni 110 € (namesto 140 €).

* Študentski/dijaški popust velja le ob plačilu celega sklopa. Popust ne velja na letno karto ali za posamezen obisk. Popusti se ne seštevajo.

** Letna karta velja za obisk vseh treh sklopov enega specifičnega tečaja. Prehod med različnimi tečaji z letno karto ni možen. Prenos letne karte na drugo osebo ni možen.

SPLOŠNI POGOJI:

V primeru odpovedi s strani udeleženke/ca tečajnine ne vračamo, lahko pa znesek za vnaprej javljene odsotnosti koristite kot dobropis za kasnejše tečaje ali delavnice ali darilni bon. Že izvedene vaje se v tem primeru obračunajo po ceniku zgoraj (1 vaja 16 €, 1. sklop 140 €, 2. sklop 130 €, 3. sklop 120 €). Za nazaj javljene odsotnosti dobropisa ne dajemo. Če želite dobropis, lahko to sporočite do konca sklopa. Dobropisa za že zaključene sklope ne dajemo.

V primeru, da se tečaju priključite po začetku sklopa, lahko tečajnino poravnate s plačilom celega sklopa ali po posameznih obiskih po ceniku zgoraj. Če plačujete tečajnino po obiskih, prosimo do zadnje vaje v mesecu nakažite znesek za obiskane vaje (16 €/vajo) danega meseca.

V primeru, da tečajev kadarkoli sredi leta zaradi višje sile ne bomo mogli ali smeli izvajati, se bodo ti začasno preselili na splet (Zoom, Facebook live, Youtube ipd.). V tem primeru tečajnine ne vračamo, niti se vam ne upošteva dobropis. Vplačana tečajnina torej pokriva fizično izvedbo tečajev v živo, v kolikor to ne bo mogoče pa pokriva spletno obliko tečaja.

V primeru, da se organizator sam odloči, da s tečajem ne bo nadaljeval (npr. zaradi premajhne skupine), se vam sorazmerni delež neizvedenega dela tečaja (v €) upošteva kot dobropis za druge tečaje ali delavnice ali darilni bon, sorazmerni delež pa vam lahko na željo tudi vrnemo.