Studio Dansa

Sodobni ples

Sodobni ples je plesni stil, ki se je razvil v Evropi na začetku 20-ega stoletja, ko so se dogajale spremembe tako na ekonomskem kot tudi družbenem področju. Balet, ki je imel pred tem poglavitno vlogo na plesnem področju, ni več zadostoval za prikaz teh sprememb. Tako se je razvil nov plesni stil.

Danes sodobni ples zajema obilo plesnih tehnik. Še vedno ne zanika baletne tehnike, ima pa vsak stil svoje zakonitosti.

Klas je sestavljen iz različnih vaj, ki pripomorejo k boljšemu zavedanja prostora, poskrbijo za fizično pripravo plesalke ali plesalca ter iz različnih tehničnih in plesnih vaj, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju telesa in njegovega delovanja. Poleg učenja koreografije bo prostor tudi za lastno ustvarjanje.

Sodobni Ples Začetni

Nivo: primerno za vse

Tečaj poučuje Špela Premelč in bo potekal vsako nedeljo od 20:00 do 21:30.

Sodobni Ples Nadaljevalni

Nivo: za vse, ki se želijo poglobiti v ples, pridobiti boljše zavedanje telesa, dati možnost in prostor svoji domišljiji in se poizkusiti v drugem plesnem stilu.

Tečaj poučuje Špela Premelč in bo potekal vsako nedeljo od 18:00 do 19:30.

* * Prijave na tečaje sodobnega plesa so zaprte * *