Studio Dansa

Kamnik

Lindy Hop tečaj v Kamniku:
Tečaji bodo potekali vsak četrtek s pričetkom 29. 9. 2022:

začetni tečaj 18:15 – 19:15
nadaljevalni tečaj 19:30 – 20:30

Plesali bomo v prostorih Osnovne šole Toma Brejca na Šutni 39 v Kamniku.

Cena tečajev v Kamniku: za 1 sklop vaj (12 vaj): 110 €/osebo, študentkam/om pa nudimo 10 odstotni popust pri plačilu celega sklopa. Cena enega obiska je 15 €.

Tečaj v Kamniku je razdeljen na sklope: 29.9. – 15.12.2022 (1. sklop), 5.1. – 23.3.2023 (2. sklop), 30.3. – 15.6. (3. sklop). Vsak sklop obsega 12 vaj.

Tečajnino prosimo poravnajte do druge vaje tekočega sklopa z nakazilom na: Studio Dansa, Vilharjeva 3, 1000 Ljubljana, SI56 0400 1004 7921 287, referenca SI 99, namen: Kamnik. V kolikor nakazilo v vašem imenu opravlja kdo drug, naj v namen dopiše še vaše ime. 10-odstotni študentski/dijaški popust velja pri plačilu celega sklopa (in ne posameznih vaj).

Prijave in dodatne informacije na swingingkamnik@gmail.com (prijava v paru ni obvezna, je pa zaželena) ali na info@studiodansa.com.

Tečaj poučujeta Urša in Žiga Lesar.

SPLOŠNI POGOJI:

V primeru odpovedi s strani udeleženke/ca tečajnine ne vračamo, lahko pa znesek za vnaprej javljene odsotnosti koristite kot dobropis za kasnejše tečaje ali delavnice ali darilni bon. Že izvedene vaje se v tem primeru obračunajo po ceniku zgoraj (1 vaja 15 €, posamezen sklop 110 €). Za nazaj javljene odsotnosti dobropisa ne dajemo.

V primeru, da tečajev kadarkoli sredi leta zaradi višje sile ne bomo mogli ali smeli izvajati, se bodo ti začasno preselili na splet (Zoom, Facebook live, Youtube ipd.). V tem primeru tečajnine ne vračamo, niti se vam ne upošteva dobropis. Vplačana tečajnina torej pokriva fizično izvedbo tečajev v živo, v kolikor to ne bo mogoče pa pokriva spletno obliko tečaja.

V primeru, da se organizator sam odloči, da s tečajem ne bo nadaljeval (npr. zaradi premajhne skupine), se vam sorazmerni delež neizvedenega dela tečaja (v €) upošteva kot dobropis za druge tečaje ali delavnice ali darilni bon, sorazmerni delež pa vam lahko na željo tudi vrnemo.