Studio Dansa

Higienska priporočila NIJZ

Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z novim koronavirusom sars-cov-2 pri izvajanju športne vadbe, 22.5.2020 – skrajšan povzetek

Vir: https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf

Ker novela Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, ki jo je sprejela vlada 13.5.2020, dovoljuje prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, športno rekreacijo, šport študentov in šport starejših, tako v notranjih kot v zunanjih športnih objektih v šolskih telovadnicah, odlok pa dovoljuje tudi stik med udeleženci vadbe, smo sprejeli odločitev o nadaljevanju tečajev.

Kljub temu NIJZ predlaga, da se rekreativne športne dejavnosti v zaprtih prostorih, razen individualnih, za zdaj še ne izvajajo. Zato obveščamo vse naše plesalke in plesalce o priporočilih NIJZ: zaradi intenzivne fizične aktivnosti, hitrega gibanja in pospešenega dihanja se sprošča večja količina kapljic iz ust in potencialno tudi novega koronavirusa, zato je tveganje za prenos okužbe zlasti v zaprtih prostorih večje. Z doslednim upoštevanjem spodaj navedenih priporočil je možno tveganje za prenos virusa zmanjšati, ne pa popolnoma izključiti. Odločitev o udeležbi na tečaju je izključno odgovornost posameznika.

Za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako, kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, treba upoštevati splošna priporočila:
– Pogosto si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da v bližini ni umivalnika za roke, le-te razkužimo.
Upoštevamo higieno kihanja in kašljanja.
– Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
– V primeru, da začutimo začetne znake okužbe dihal, si takoj nadenemo masko in prenehamo z aktivnostjo.
V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

Poleg navedenega NIJZ priporoča:
– V športni objekt in na površine je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj 1,5 oz. 2 m.
– Ob vstopu v športni objekt si udeleženci umijejo ali razkužijo roke.
– V zaprtih prostorih vsi (trenerji in udeleženci športnih dejavnosti) nosijo masko ves čas, razen med vadbo.
– Poleg udeležencev naj bodo med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno prisotne za izvedbo vadbe.
– Vsi udeleženci naj čimprej zapustijo športni objekt in površine ter se ne zadržujejo na/v njih.
– Udeleženci športne rekreativne dejavnosti in trenerji naj med seboj vzdržujejo medsebojno razdaljo 2 m oz. več, če gre za vrste športa s hitrimi gibi in veliko hitrostjo. V kolikor se priporočene medosebne razdalje ne spoštuje (vsaj od 1,5 oz. 2 metra v mirovanju in več metrov v gibanju), je tveganje za prenos okužbe z enega udeleženca na drugega večje.