Studio Dansa

Petra Horvat

/ Contemporary fusion

Petra pleše že od otroših let. V jazz baletu je 15 let tudi tekmovala, zadnja leta pa v domačem kraju skrbi za tekmovalni jazz balet in show dance podmladek. Poleg tega sodeluje s plesalci s posebnimi potrebami, s predšolskimi otroci in starejšimi. Svoje znanje je nadgrajevala na različnih mednarodnih delavnicah v Nemčiji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem in Poljskem, obiskala pa je tudi veliko izobraževanj po Sloveniji kot so Plesno poletje, Plesni Kampus in Vibra. Na Fakulteti za šport je zaključila izobraževanje za učitelja plesa. O svoji plesni viziji pravi: »Plesalcem swinga želim predati znanje o zavedanju lastnega telesa, o pravilni rabi le tega, boljšo fizično pripravljenost. Želim jim prenesti veselje do glasbe in plesa ter spoštovanje do različnosti plesov.«

Petra nam svoje znanje predaja na tečajih Contemporary fusiona in Hip Hopa.