Studio Dansa

22829725_1785489021492274_8187588967508967025_o

MINI BLUES DELAVNICE

: : BLUES V PARU – nadgradnja osnov : : 26. januar
učita: Katarina Marjanovič in John Jarvis

Na delavnici se bomo posvetili skrivnostim enostavnega in usmerjenega giba v plesu. Raziskovali bomo bolj svobodne načine izražanja in hkrati obdržali partnerski ples. Za začetek bomo blues ples skrčili na njegove osnove. Raziskali bomo moč pulziranja z osrediščeno težo, sinhrono in enostavno. Od tu bomo ples nadgradili z usmerjenim gibom in prenosom energije na partnerja ter občutili, kakšen je ples brez naprezanja. Ker je solo ples ključni del bluesa, bomo predstavili tudi ideje, kako vključiti solo gibanje v vodenje in sledenje.

eng:
: : PARTNERED BLUES – beyond the basics
teachers: Katarina Marjanovič in John Jarvis

This class will unlock the secrets of easy and purposeful movement in the dance. We will explore ways to express yourself more freely all while moving together in the partnership. We will start by stripping blues dancing down to the basics. Discover the power of pulsing keeping your weight centered, synchronized and simple. From here we will build up the dance to see how deliberate movement and transferring energy through your partner can make the dance feel effortless. Solo dancing is an essential part of blues and we will introduce ideas for how to incorporate solo movements into the lead and follow.

Delavnica bo potekala od 18ih do 20ih.

: : Cena posamezne delavnice: 25 EUR
>> paket treh delavnic: 60 EUR

Prijave so odprte!*
*zaradi večjega števila prijavljenih deklet/followerjev gredo prijave SOLO deklet/followerjev na čakalno listo

—–

Datumi prihodnjih delavnic:
– (23. februarja ni, ker gostimo Blues exchange)
– 30. marec
– 20. april
– 18. maj

Delavnice bodo izmenično učili:
Katarina Marjanovič & John Jarvis
Sabina Blumauer & Miha Žabkar